INFO

Rad i arhitektura Sretena Jovanovića (SJA)

Profesionalni pristup, intenzivna analiza i posvećenost svakom projektu odlike su SJA. Mi verujemo da pažljivo pristupanje dizajnu može transformisati projekat na način koji bi doneo kroristi, kako samom klijentu tako i okruženju u kome se nalazi. Naši mnogobrojni kiljenti su želeli jedinstvene građevine (objekte) na veoma izazovnim lokacijama. SJA se bavi dizajnom enterijera i eksterijera – jer verujemo da su najbolji oni projekti koji imaju koherentan skoro poetski pristup u svim segmentima projekta, a iz iskustva tvrdimo da su najuspešniji oni projekti u kojima se od samog početka prate želje klijenata, prirodne i istorijske osobine same lokacije. SJA čini iskusan i dinamičan tim koji je u stanju da isprati sve potrebe klijenata, a radi pružanja podpunog servisa investitorima na raspolaganju su nam,  mnogobrojni konsultanti sa kojima imamo dugogodišnju saradnju.

Obrazovanje i radno iskustvo

Sreten Jovanović je diplomirao arhitetkuru na Univerzitetu u Beogradu. Tokom izrade diplomskog rada, mentor mu je bio profesora Spasoja Krunić (bivši gradonačelnik Beograda), priznati arhitekta, kako u bivšoj Jugosloviji, tako i u svetu. U Beogradu produžava saradnju sa profesorom Spasojem Krunićem i vandrednim profesorom Draganom Tomić Vasiljević, gde je zajdničkom radu stekao znajčajno iskustvo u oblasti arhitekture. Odlazkom u Moskvu započinje svoje radno iskustvo u firmama PSP Farman i Houser AG. Nakon toga  zajedno sa partnerima osniva biro Portner da bi nakon  sedam godina njegovog stvaranja odlučio da pokrene sopstvenu arhitektonsku prasku.